Cookie- en Privacyverklaring

Home/Cookie- en Privacyverklaring

Cookie- en Privacyverklaring

janvanlunteren.nl (gevestigd aan de Brink 21, 3998 JM Schalkwijk) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.
Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met jouw privacygegevens omgaan.

1. Cookies
Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies worden hieronder beschreven.
a. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Om jou een fijne ervaring te geven op onze website hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat we je niet hoeven te storen met een vervelende cookie-melding:
• Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
• Persoonsgegevens (IP-adres) zijn geanonimiseerd
• Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.janvanlunteren.nl)
• De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
• De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld
Tevens hebben wij het zo ingesteld dat moderne browsers een nieuwe techniek gebruiken waarbij Google Analytics helemaal geen cookies plaatst op uw apparaat.
c. Do Not Track
Iedere populaire browser kan ingesteld worden op “Do Not Track”. Vaak is deze instelling standaard actief wanneer je de browser incognito opent. Aangezien dit principe nog volop in ontwikkeling is kan hier nog niet volledig op gebouwd worden. Wij (en diensten van 3e partijen) honoreren deze instelling echter wel wanneer deze instelling is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld zullen wij alle vormen van tracking op de website uitschakelen.

2. Privacy
Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
a. Contactformulieren en e-mail links
Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site (waaronder Contact). Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.
b. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@janvanlunteren.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
C. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@janvanlunteren.nl

3. Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring
janvanlunteren.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.